Proces

Het productieproces begint al bij uw aanvraag. Door aan te geven wat de toepassing van het profiel is, welke toleranties vereist zijn, wat de zichtzijdes zijn, enzovoort, kunnen wij een passende aanbieding voor u maken.  Daarbij speelt ook het benodigde aantal profielen een grote rol. Immers, hoe groter de aantallen die aangemaakt  worden, des te lager de (instel)kosten per product.  Ook eventuele toegevoegde waarde die wij niet in eigen huis verzorgen kunnen wij dan direct aanvragen bij één van onze vaste toeleveranciers. Te denken valt aan o.a. poedercoaten en anodiseren.

Op basis van al deze gegevens kan bij opdracht snel de exacte werkvoorbereiding gemaakt worden. Eventuele inkoop van het aluminiumprofiel kan direct plaatsvinden, de te gebruiken machines worden direct ingepland, en werktekeningen worden, voor zover nog niet aanwezig, gemaakt. Ook wordt, voor zover nodig, de toeleverancier van ons ingeseind zodat deze ook zijn planning kan maken.

Dit alles resulteert in een aluminium profiel zoals door u gewenst, met de juiste kwaliteit, op de juiste dag.